MIWOTSUKUSHI RYORICHO

2017 (CD)
Suzak Musik/Ideal Music NGCS-1079
Soundtrack
 • 1
  Sagari Mayu Theme
 • 2
  Ungaisoten
 • 3
  Komatsunagi Ragtime - Piano
 • 4
  Shinko
 • 5
  Kioku - Tenjin Bashi
 • 6
  Furaibo
 • 7
  Jodo
 • 8
  Koitsu wa Ikene!
 • 9
  Kofuku no Waltz
 • 10
  Awaki Koigokoro
 • 11
  Toryuro
 • 12
  Uneme Soma
 • 13
  Kakusei
 • 14
  Hatena!?
 • 15
  Tsunagareta Ito
 • 16
  Asahi Tayu
 • 17
  Kioku - Soshitsu
 • 18
  Kotodama
 • 19
  Ragtime Bridge
 • 20
  An'un
 • 21
  Kamitoki
 • 22
  Edo town
 • 23
  Ittsui
 • 24
  Shoku wa Hito no Ten nari
 • 25
  Miwotsukushi
 • 26
  Futatabi
 • 27
  Miwotsukushi Ryoricho Ending Theme

Composed by Yasuaki Shimizu

 

Yasuaki Shimizu: tenor saxophone, piano, clarinet, drum, wadaiko, keyboard, programming
Ryoko Wgawa: soprano saxophone (2), Alto saxophone (9)

 

Recorded by Yasuaki Shimizu at Submarine studio
Additional recording at NHK CR-506 studio, mixing at NHK CR-604 studio by Seiko Takahashi
Assistant engineer: Yoshihiro Takahashi (Neotech)
Manipulator: Shigehiko Saito

 

Recording: March–May 2017
Mastering: Mitsukazu Tanaka at Studio Atrio