OWAKARE HOSPITAL

2024
Soundtrack

KAMINOKO WA TSUBUYAKU / DOKYUMENTO “SHUKYO NISEI” O IKIRU

2023
Soundtrack

KUHAKU WO MITASHINASAI

2022
Soundtrack

KIREN

2021

IMA KOKO NI ARU KIKI TO BOKU NO KOKANDO NI TSUITE

2021
Soundtrack

MANGO NO KI NO SHITA DE

2019
Soundtrack

TOMEI NA YURIKAGO

2018
Soundtrack

(RE)SUBLIMINAL

2018

MIWOTSUKUSHI RYORICHO

2017
Soundtrack

NATSUME SOSEKI NO TSUMA

2016
Soundtrack

55 SAI KARA NO HELLO LIFE

2014
Soundtrack

SEVENTH GARDEN

2004

STEREO FUTURE

2001
Soundtrack

CINEFIL

2001

JUVENILE

2000
Soundtrack

X

1996
Soundtrack

PAO-JIANG-HU

1995
Soundtrack

SHADOW OF CHINA

1990
Soundtrack

ADUNA

1989

DEMENTOS

1988

SUBLIMINAL

1987

MUSIC FOR COMMERCIALS

1987

KAKASHI

1982

IQ 179

1981

TAIYO NO SHISHA TETSUJIN 28-GO

1980
Soundtrack

BERLIN

1980

FAR EAST EXPRESS

1979

MARIAH

1979

GET YOU!

1978