OWAKARE HOSPITAL

Yasuaki Shimizu
2024
Soundtrack

KAMINOKO WA TSUBUYAKU / DOKYUMENTO “SHUKYO NISEI” O IKIRU

Yasuaki Shimizu
2023
Soundtrack

KUHAKU WO MITASHINASAI

Yasuaki Shimizu
2022
Soundtrack

KIREN

Yasuaki Shimizu
2021

IMA KOKO NI ARU KIKI TO BOKU NO KOKANDO NI TSUITE

Yasuaki Shimizu
2021
Soundtrack

MANGO NO KI NO SHITA DE

Yasuaki Shimizu
2019
Soundtrack

TOMEI NA YURIKAGO

Yasuaki Shimizu
2018
Soundtrack

(RE)SUBLIMINAL

Yasuaki Shimizu
2018

MIWOTSUKUSHI RYORICHO

Yasuaki Shimizu
2017
Soundtrack

NATSUME SOSEKI NO TSUMA

Yasuaki Shimizu
2016
Soundtrack

GOLDBERG VARIATIONS

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
2015

55 SAI KARA NO HELLO LIFE

Yasuaki Shimizu
2014
Soundtrack

SYO

Yasuaki Shimizu, Hideo Yamaki, Gen Ogimi
2014

FELT

Yasuaki Shimizu, Keiichiro Shibuya
2010

ONE HUNDRED

Yasuaki Shimizu, David Cunningham
2009

CELLO SUITES

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
2007

PENTATONICA

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
2007

SEVENTH GARDEN

Yasuaki Shimizu
2004

CELLO SUITES

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
2003
DVD Audio

STEREO FUTURE

Yasuaki Shimizu
2001
Soundtrack

CINEFIL

Yasuaki Shimizu
2001

JUVENILE

Yasuaki Shimizu
2000
Soundtrack

CELLO SUITES 4. 5. 6

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
1999

BACH BOX

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
1997

CELLO SUITES 1. 2. 3

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
1996

FROM THE CELLO SUITES

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
1996

X

Yasuaki Shimizu
1996
Soundtrack

SUITE 1

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
1996

PAO-JIANG-HU

Yasuaki Shimizu
1995
Soundtrack

TIME AND AGAIN

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
1993

LATIN

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
1991

SHADOW OF CHINA

Yasuaki Shimizu
1990
Soundtrack

ADUNA

Yasuaki Shimizu
1989

DEMENTOS

Yasuaki Shimizu
1988

SUBLIMINAL

Yasuaki Shimizu
1987

MUSIC FOR COMMERCIALS

Yasuaki Shimizu
1987

STARDUST

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
1985

UTAKATA NO HIBI

Mariah
1983

L’AUTOMNE À PÉKIN

Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
1983

KAKASHI

Yasuaki Shimizu
1982

RED PARTY

Mariah
1982

MARGINAL LOVE

Mariah
1981

IQ 179

Yasuaki Shimizu
1981

AUSCHWITZ DREAM

Mariah
1981

TAIYO NO SHISHA TETSUJIN 28-GO

Yasuaki Shimizu
1980
Soundtrack

YEN TRICKS

Mariah
1980

BERLIN

Yasuaki Shimizu
1980

FAR EAST EXPRESS

Yasuaki Shimizu
1979

MARIAH

Yasuaki Shimizu
1979

GET YOU!

Yasuaki Shimizu
1978